Alternate Text
  • تماس ما
  • 09173011768
Alternate Text
  • ایمیل ما
  • m.hadi.khodayari@gmail.com

** پس از ارسال درخواست "پیوستن به شیراز بست" برای ما، فرم و رزومه ارسالی، با رعایت محرمانه بودن، در واحد منابع انسانی شیراز بست مورد بررسی قرار می گیرد و پس از بررسی اولیه توسط این واحد، در صورت تایید صلاحیت با شما تماس گرفته خواهد شد .

متن عکس را وارد کنید